ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Μέτοχοι της ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ είναι οι τέσσερεις εταιρείες κινητών επικοινωνιών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα με την ακόλουθη μετοχική σύνθεση:

  • COSMOTE - 25% και ένα εταιρικό μερίδιο
  • VODAFONE - 25% και ένα εταιρικό μερίδιο
  • WIND - 25% και ένα εταιρικό μερίδιο
  • CYTA - 25% και ένα εταιρικό μερίδιο

Συνολικό Κεφάλαιο: 4.000€

H TΗΛΕΓΝΟΥΣ εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, επί της Λεωφ. Κηφισίας 56 και Δελφών [ΤΚ 15125]. Το τηλεφωνικό της κέντρο είναι το 210-6180011 και ο διαδικτυακός της τόπος είναι:

Δέστε το video για τη συμβολή του Κλάδου των Κινητών Επικοινωνιών στην Ελληνική Οικονομία – Κοινωνία, με στοιχεία από την τελευταία μελέτη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Οι Κινητές Επικοινωνίες και η Κινητή Ευρυζωνικότητα ως μοχλοί οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης» ακολουθώντας το σύνδεσμο https://youtu.be/PKmkIn6HhWY.